Skip links

Slovenská spoločnosť Helske otvorila 8. mobilnú ošetrovateľskú službu pre seniorov v Nemecku

Helske People Care, patriaca do investičnej skupiny Helske, otvorila začiatkom minulého týždňa (utorok) v nemeckom Magdeburgu už svoje ôsme centrum mobilných ošetrovateľských služieb pre seniorov. Spoločnosť dnes na najväčšom európskom trhu prevádzkuje, okrem Magdeburgu, mobilné ošetrovateľské služby v Mníchove, Bad Abbachu, Schwabachu, Norimbergu, Wernigerode, Bad Harzburgu a Quedlinburgu.

Hoci je centrum v Magdeburgu otvorené skutočne len krátko, záujem o jeho služby je veľký. To je pre nás najvyššia známka ocenenia od nemeckých seniorov a ich rodinných príslušníkov“, povedal Roman Štancel, konateľ spoločnosti Helske People Care.

Spoločnosť Helske People Care dnes v Nemecku zamestnáva približne 120
spolupracovníkov a prostredníctvom svojich ôsmych centier poskytuje komplexnú zdravotnú, ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť najmä seniorom. Služby však vzhľadom k ich odporúčaniam zo strany spokojných klientov, lekárov a zdravotníkov, poskytuje aj všetkým tým, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom odkázaní na opateru. Ide napríklad o zabezpečenie lekármi predpísanej liečby a rehabilitácie v domácich podmienkach, podávanie liekov, injekcií, ošetrovanie rán či preväzy. Helske People Care poskytuje tiež bežné služby v domácnosti ako upratovanie, nákup a logistika. Ako jedna z mála spoločností sa venuje aj diabetologickému poradenstvu. Okrem týchto bežných ošetrovateľských služieb Helske People Care poskytuje aj tzv. ambulantnú intenzívnu starostlivosť. Jedná sa o osobitnú formu nepretržitej domácej ošetrovatelskej starostlivosti o pacientov s vážnym zdravotným postihnutím. Medzi ďalšie vysoko špecializované služby ošetrovateľskej starotlivosti, ktoré spoločnosť poskytuje, patrí aj tzv. paliatívna starostlivosť.

Helske People Care postavila svoju ponuku na kvalifikovaných zamestnancoch, ktorí dobre poznajú prostredie, jazyk, majú s mnohými klientmi osobné skúsenosti. „Poskytovaním našich služieb klientom, sa prakticky stávame súčasťou ich rodiny. Sme pri ich pekných, ale aj náročných chvíľach. Sme súčasťou ich života. Je preto nesmierne dôležité, aby medzi nami a klientom vládla dôvera a pochopenie. Vzniká tak neoceniteľná súhra. Osobný vzťah a mentálna blízkosť je okrem profesionality nepochybne veľmi dôležitým faktorom úspechu“, dodáva na záver Jeanette Johannes, regionálna manažérka Helske People Care.

Podľa slov R. Štancela, spoločnosť Helske People Care v budúcom roku počet svojich centier zvýši: „Aj napriek niekoľko mesiacov trvajúcim administratívnym a náborovým procesom, je naša spoločnosť pripravená počet centier výrazne zvýšiť, pretože nemecké obyvateľstvo, tak ako celá Európa rýchlo starne, dopyt po týchto službách narastá a bude rásť aj naďalej“.