Skip links

Svetový unikát v stavebníctve zo Slovenska

Spoločnosť Helske začiatkom októbra informovala verejnosť o spustení výrobnej linky na sadrokartónové dosky, pričom ide o jedinú výrobu tohto produktu na Slovensku. Vďaka vlastnému vývojovému stredisku firma svoje produkty neustále testuje a na základe výsledkov zlepšuje jeho kvality. Okrem už dnes známych tenkovrstvových omietok, tak ide o druhý produkt, ktorý je svojimi inovatívnymi vlastnosťami doslova svetovým unikátom.

“Našim cieľom bolo, aby sme dobre známy produkt sadrokartónovej dosky posunuli jeho novými vlastnosťami, oproti iným, na vyššiu úroveň a dodali trhu presne ten typ materiálu, po ktorom volajú viaceré krajiny sveta. Produkt sme vytvorili tak, aby bol vhodný pre vnútorné stavebné konštrukcie budov, ktoré si vyžadujú zvýšenú úroveň tepelnej izolácie a zvýšené protipožiarne požiadavky.” Štefan Karabáč, COO Helske Energy Save.

Vo výrobnej hale, ktorá je postavená v priemyselnom parku v Levoči, spoločnosť HELSKE vyrába sadrokartónové dosky na báze prírodného a syntetického hemihydrátu síranu vápenatého v zmesi s ďalšími aditívami, ktoré zabezpečujú jeho tepelnoizolačný účinok. Tieto aditíva sú integrované priamo do jadra samotnej dosky, pričom sa zachováva štandardizovaná hrúbka (12,5 mm) dosiek.

“Na základe testovania produktu vo vlastnom vývojom stredisku HELSKE bolo preukázané, že takto vyrobená doska dosahuje približne 3x lepší tepelnoizolačný účinok, čo je vyjadrené súčiniteľom tepelnej vodivosti (λ) s hodnotou 0.0775 W/m.K. Tým sa eliminujú tepelné straty v miestnostiach pri prestupe tepla z interiéru do exteriéru. Konštrukcie tohto produktu sú schopné odolávať požiaru a znižovať pravdepodobnosť prenosu cez dosku na iné materiály v jej blízkosti. Stanovený čas v priebehu ktorého maximálna hodnota radiácie nepresiahne 15 kW/m2 sa tak zvyšuje” pokračuje Š.Karabáč.

Sadrokartónová doska, môže byť pritom rovnako ako aj iné, uchytená na vodorovné alebo zvislé povrchy a to na drevené alebo kovové interiérové konštrukcie. Na základe uvedených vlastností, sa tak produkt stáva ideálnym materiálom napríklad pri realizácii nízkoenergetických budov.

Veľkou výhodou, oproti iným výrobným spoločnostiam, je vlastné výskumné a vývojové oddelenie (RnD), ktoré je súčasťou výrobného komplexu. Na výsledky zo štandardného procesu testovania tak spoločnosť nemusí čakať aj niekoľko mesiacov, ako je to pri externých dodávateľov dnes bežné. Na základe nameraných hodnôt, tak je možné efektívne meniť a prispôsobovať pomer jednotlivých zložiek v materiáloch vo výrobnom procese prakticky okamžite.

Súčasná sadrokartónová doska je z hľadiska klasifikácie reakcie na oheň stavebných materiálov v kategórii A2. Na základe materiálového zloženia dosky je však predpoklad na zvýšenie kategórie na A1, teda na typ produktu, ktorý je vhodný na realizáciu konštrukcií v únikových cestách budov.

Spoločnosť HELSKE si dáva záležať nielen na kvalite finálnych produktov, ale aj na fungovaní celého výrobného procesu.

“Dávame záležať na tom, aby sme sa aj na odpad, ktorý vzniká pri výrobe pozerali ako na zdroj a nie zbytočnosť, ktorej sa potrebujeme zbaviť. Preto je výrobný proces nastavený tak, že produkovaným teplom z pece, kde sa sadrokartónové dosky vytvrdzujú a sušia v zónovej sušiarni jednu hodinu (pri max. teplote 200 stupňov), je zároveň vykurovaná výrobná a logistická časť.” dopĺňa Š.Karabáč.