Skip links

Spoločnosť SERVICE-24 LTD vstúpila do projektov skupiny HELSKE

Spoločnosť SERVICE-24 LTD sa v rámci prebiehajúcej dôkladnej ekonomickej analýzy rozhodla vstúpiť do projektov skupiny HELSKE na území Slovenskej republiky. Tu prevzala riadenie podniku v Levoči, kde už v čiastočnej prevádzke zahájila výrobu štandardných sádrokartónových dosiek. V súčasnosti tiež zaistila financovanie zdrojov potrebných na prevádzku tohoto podniku.

V súvislosti so súčasnou situáciou sa SERVICE-24 LTD tiež aktívne zapojí do rokovaní o reštrukturalizácii skupiny HELSKE.

Projekty na území Nemeckej republiky sú v súčasnosti ponúknuté obchodným partnerom, s ohľadom na rozpracovanosť týchto projektov a s ohľadom na politiku SERVICE-24 LTD, bolo rozhodnuté o ich predaji.