Skip links

Opatrovateľská služba HELSKE v Bad Abbach sa teší veľkému záujmu

Po vyše roku a pol prevádzky opatrovateľskej služby v Bad Abbachu a neustále rastúcemu dopytu po službách ambulantnej starostlivosti, sa spoločnosť Helske People Care rozhodla zväčšiť svoje kapacity na poskytovanie služieb aj zmenou priestorov.

Súčasné možnosti sa už po krátkom čase, a to aj pri ich maximálnom efektívnom využití, ukázali ako nedostatočné. „Priestor je to síce vzhľadom k jeho dostupnosti a možnostiam krásny, no pre celý personál 12 ambulantných zdravotných sestier, pomocných ošetrovateľov a pomocníkov v domácnosti pri dennom fungovaní skrátka pritesný. Náš tím opatrovateľskej služby Helske v Bad Abbachu sa aktuálne stará o približne 70 ľudí odkázaných na opateru“ hovorí Carola Nitzsche, vedúca opatrovateľskej služby.

Carola Nitzsche je vyštudovaná zdravotná sestra. V opatrovateľskej oblasti pracuje už viac ako 26 rokov, vďaka čomu prináša so sebou množstvo cenných skúseností v oblastiach ambulantnej a paliatívnej starostlivosti. Vďaka jej nadobudnutým zručnostiam spoločnosť zverila pani Nitzsche vedenie prevádzky v Bad Abbachu. „Obdobie od samotného otvorenia až po dnes bolo pre mňa veľmi vzrušujúcim časom. Veľmi si cením, že do mňa aj vďaka mojím dlhoročným skúsenostiam, spoločnosť vložila svoju dôveru a zverila mi kompetencie pri riadení prevádzky a môjho tímu. Celý čas cítim neuveriteľnú podporu vedenia a veľkú súdržnosť celého kolektívu spoločnosti“ pokračuje pani Nitzsche.

Opatrovateľská služba Helske v Bad Abbachu, so 4 spolupracovníkmi na začiatku, sa  o svoju prvú klientku postarala  presne 1. októbra 2019. Dnes sa tím skladá zo 4 kvalifikovaných zdravotných sestier, 3 asistentov ošetrovateľstva, 4 pomocných asistentiek v domácnosti a jedného učňa. „Som hrdá na každého jedného z nich a dúfam, že čoskoro sa uskutoční naše ďalšie tímové podujatie – samozrejme, len ak to aktuálna situácia opäť dovolí.  Aj v budúcnosti by sme chceli rásť, a preto je náš tím otvorený pre nových spolupracovníkov, ktorí cítia prácu v ambulantnej službe ako svoje poslanie a chcú pracovať v dobrej firme,“ hovorí pani Nitzsche.

Okrem klientov z mesta Bad Abbachu sa opatrovateľská služba dnes stará o obyvateľov aj iných obcí akými sú napríklad Pentling, Großberg, Grasslfing, Peising, Saale, Lengfelde, Lohstadt, Poikam, Gundelshausene, Teugne, Hohengebraching a Dünzling. „Klienti alebo ich rodinní príslušníci zo širokého okolia, ktorí majú záujem o využitie našich služieb, sa na nás môžu samozrejme kedykoľvek obrátiť. My si už cestu k nim určite nájdeme,“ hovorí s milým úsmevom.

Veľkou výhodou nových priestorov na Kochstraße 16, nachádzajúcich sa len 500 metrov od pôvodnej adresy, sú priestranné kancelárie pre zamestnancov. Súčasťou firemnej filozofie je zamestnanec a so svojimi potrebami vždy na prvom mieste. „Konečne si môžeme sadnúť za jeden stôl a absolvovať naše kurzy a dať si tímové raňajky. Tiež veľmi oceňujem možnosť utiahnuť sa s klientom do mojej kancelárie. Veľká vďaka patrí aj našim doterajším prenajímateľom, rodine Humbs za jej podporu pri vzniku služby v našom meste,“ dopĺňa pani Nitzsche. 

Opatrovateľská služba HELSKE Bad Abbach bude na novej adrese Kochstraße 16, otvorená od pondelka do piatku od 9:00 do 15:00 a okrem e-mailu sa na ňu klienti môžu obrátiť aj telefonicky na čísle094 05/20 68 482. Viac informácií o spoločnosti a jej ponuke služieb nájdete na www.helskepeopelecare.de a sociálnych sieťach Helske People Care.