Skip links

Z rozhovorov na tému: Duševné vlastníctvo.

V decembrovom čísle (12/2020) časopisu s názvom Duševné vlastníctvo sa na tému priemyselnej ochrany inovatívnych ekologických riešení a produktov porozprávali s naším CEO Matejom Rusňákom: „Mnohí, ktorí by si chceli odkrojiť z úspechu, siahajú po jednoduchších riešeniach. Žiaľ aj za cenu kopírovania nápadu iných. Preto je nutné duševné vlastníctvo chrániť.

O vašej spoločnosti nájdeme v médiách rozsiahle množstvo informácií. Čo je však obdivuhodné, že Váš  projekt presahuje hranice Slovenska. Prosím predstavte nám začiatky technologického vývoja vo vašej spoločnosti?

Začiatky spoločnosti Helske Energy Save boli naozaj náročné, no úprimne som veril v produkt a jeho užitočnosť pre domácnosť. Veľkou inšpiráciou boli pre mňa škandinávske krajiny, ktoré sa pri stavbách snažia o energetickú úsporu, zdravé prostredie a ekonomickú efektivitu. Mimochodom aj to bol dôvod pomenovania firmy názvom Helske. Práve spojenie slov “Husstand” (z dán. domácnosť) a “elske” (z dán. láska), teda láska k domácnosti, poslanie našich produktov vyjadruje. Prvé výrobky sa miešali v provizórne riešenom prostredí v Spišskej Novej Vsi a ich ponuka prebiehala prakticky door-to-door. Po prvých úspešných predajoch, sa pridávali noví členovia tímu a zväčšovanie výrobných kapacít. Z nášho “startup-u“ sa tak postupne stala seriózna výrobná, obchodná a distribučná spoločnosť, ktorá dnes zamestnáva desiatky pracovníkov nielen v Levoči na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách Európy.

Vaša firma je dôkazom toho, že Slovensko nie je len výrobná hala a výskum vývoj a inovácie sú nevyhnutnou súčasťou technologického rastu spoločnosti. Ako sa Vám to podarilo?

Postupne. Ak sa chcete presadiť, zabudnite na stroj času, ktorý by dokázal proces urýchliť. Každá vývojová etapa má svoj vyhradený čas a musíte jej venovať dostatok priestoru. Len tak dokážete docieliť skutočne vysokú kvalitu produktov. Najdlhšou etapou bola príprava, experimentovanie a testovanie. Ak máte šťastie a šikovných ľudí okolo seba, čaká vás menej slepých uličiek a okamihov pokus-omyl. Na konci tohto cyklu je produkt o ktorom ste presvedčený, že je najlepší. Skutočne dobrý je však až vtedy, keď získa uznanie trhu, najprv odbornej verejnosti a potom aj tej laickej. Výhodou vlastného výskumného a vývojového centra pri výrobe je to, že proces spätnej väzby je priamy bez sprostredkovateľov a viete ho urýchliť o niekoľko týždňov. Dnes sa tak môžeme pochváliť hneď dvomi takýmito centrami, samostatne pre vývoj našich omietok a sadrokartónových dosiek. 

Prosím predstavte nám Váš tím?

Zo spoločnosti Helske Energy Save sa postupne rokmi stal tím usilovných ľudí nielen v jej výrobnej hale, ale aj v administratívnej časti. Chod spoločnosti je dnes postavený na operátoroch výroby, laborantoch, obchodnom tíme na Slovensku, Španielsku, Írsku a Nemecku, marketingovom tíme, ekonomóch a účtovníkoch, finančných analytikoch, právnikoch a prevádzkových asistentoch. Za všetkých z kolegov spomeniem Jozefa Klimka a Claytona Stona, ktorým je zverená starostlivosť o chod výrobnej časti omietok a sadrokartónových dosiek. Zodpovednou osobu za výskum a vývoj spoločnosti je Štefan Karabáč.

Inovácie v oblasti ekologických riešení sú jednou z priorít Európskej únie. Patrí vaše riešenie k inovatívnym ekologickým technológiám?

Testami potvrdzované unikátne vlastnosti interiérových omietok a sadrokartónových dosiek, bezpochyby naše produkty predurčujú k tomu, aby inovatívnymi naozaj boli. V synergii s vykurovacím systémom totiž dosahujú celkové energetické úspory na úrovni až 15%. Ide tu teda nielen o priame šetrenie financií, ale tiež zvyšovanie bezpečnosti a komfortu samotných stavieb.

Je podľa Vás prepojenie firiem s výskumným prostredím na Slovensku funkčné? Opíšte nám vašu skúsenosť.

Závisí to predovšetkým od prístupu jednotlivých výskumných inštitúcií a množstva požiadaviek na testovanie, ktoré dostávajú od výrobcov. My sme mali šťastie na skvelý tím ľudí na Technickej univerzite v Košiciach, ktorý nám s vývojom produktu veľmi pomohol, najmä vo fáze overovania jeho vlastností.

V minulom roku získala  vaša interiérová omietka Nano Coat Home ocenenie od španielskych odborníkov ako najlepší produkt v kategórii Alternatívne technické riešenie. V čom  prináša užívateľom benefit?

Ocenenie NAN awards, ktoré je vyhlasované španielským portálom pre profesionálov NAN Architectura y Construccion, bolo pre nás určite veľkou satisfakciou za naše niekoľkoročné úsilie. No s veľkým záujmom a uznaním, sme sa stretli aj na stavebných veľtrhoch a výstavách BAU v Mníchove, FAF v Kolíne nad Rýnom, IBF v Brne, Batimate vo Franczúsku, Constructec v Madride a MOSBUILD v Moskve. Podstatou použitých nanotechnológií v našich omietkach sú ich tepelnoizolačné vlastnosti, eliminácia tepelných strát v miestnostiach pri prestupe tepla z interiéru do exteriéru, redukciou tepelného mosta, zvyšovaním povrchovej teploty nad rosný bod vo všetkých častiach miestnosti. Okrem toho sa produkt vyznačuje jednoduchou bezodpadovou aplikáciou (nanášaním alebo striekaním), ktorú po zaškolení a certifikácii zvládne každý remeselník v stavebníctve.

Aké sú vaše plány do budúcnosti? Pracujete na vývoji nových technológií?

Na vývoji našich produktov pracujeme prakticky neustále. Aj v čase celoeurópskeho lockdownu, z dôvodu pandémie COVID-19, vývojový tím pracoval na receptúre novej rady antibakteriálnych produktov. Túto požiadavku trhu, ktorú sme dostali od našich európskych obchodných partnerov, sme vďaka nášmu vývojovému centru mohli zrealizovať vo výnimočne krátkom čase. Okrem toho sa v súčasnosti sústredíme najmä na výrobu a vývoj unikátnych sadrokartónových dosiek, ktorých výrobu sme spustili pred niekoľkými týždňami. Ide najmä o zvyšovanie odolnosti na požiar a znižovanie pravdepodobnosti prenosu teploty cez sadrokartónovú dosku na iné materiály v jej blízkosti.

Výskum a inovácie sú hnacou silou ekonomiky. Ako však  docieliť aby sa na Slovensku viac inovovalo? V čom vidíte slabé stránky Slovenska a v čom sme naopak silní?

Najväčšou silou, ktorú vnímame aj v našej spoločnosti, je kvalita ľudského potenciálu. Slováci dokážu byť pre vec neuveriteľne zapálení, pracovití, dynamický pri reakciách na zmeny a dokážu cieľavedomo prebrať zodpovednosť za kvalitatívny posun produktov. Je však potrebné im nechať dostatočný priestor a snažiť sa vytvorenie tímu, nie však “podriadených zamestnancov”, ale spolupracovníkov. Naša snaha o vytvorenie kvalitného pracovného prostredia, rýchlu reakciu na požiadavky trhu a riešenie komplexných problémov, motivoval aj skúsených obchodníkov a manažérov v zahraničí k tomu, aby sa pridali do nášho tímu. 

S tým súvisí však aj slabá stránka Slovenska. Je totiž dnes bežnou realitou, že vzhľadom k nízkemu počtu inovácií na Slovensku, nám vysokokvalifikovaní ľudia odchádzajú za prácou a sebarealizáciou do zahraničia.

Duševné vlastníctvo je to čo ostane keď firma zhorí. Samozrejme, nemyslíme to doslovne, ale je podľa Vás duševné vlastníctvo aktívum do ktorého ochrany sa oplatí investovať?

Určite áno. Nie je to žiadne klišé, skôr ide o nevyhnutnosť. Mnohí, ktorí by si chceli odkrojiť z úspechu siahajú po jednoduchších riešeniach. Žiaľ aj za cenu kopírovania nápadu iných. Preto je nutné duševné vlastníctvo chrániť a to je európskym a medzinárodným právom celkom dobre ošetrené. Okrem toho veríme, že ak sa spoločnosti chcú stať lídrami a určovať smerovanie časti trhu vo svojom odbore a majú snahu aj o neustále napredovanie a rast, duševným vlastníctvom chránené inovácie sú najlepším spôsobom odlíšenia sa od svojej konkurencie.

Nerozmýšľali ste niekedy nad ponukou licencie vašich patentom chránených technológií?

Naším podnikateľským zámerom v tomto čase je sústreďovanie sa najmä na posilňovanie vlastných výrobných kapacít, zdokonaľovanie produktov a výrobného procesu, zamestnávanie pracovníkov v našom regióne a silnej spolupráci s lokalnymi dodávateľmi. Samozrejme však tiež pracujeme na neustálom raste našej spoločnosti, z dlhodobého pohľadu, aj mimo územia Európskej únie a to na najmä trhoch s vysokým dopytom po našich produktoch, kde obchodné rozhovory na rôznych úrovniach už prebiehajú.

Zdroj: https://bit.ly/38fqua2